De boeken van Diantha

'De woorden en gebeurtenissen moesten uit mijn gedachten... dus waarom niet op papier?'